Snake Ultimate
vlastná tvorba
HRA pre XP/W7..
zdrojak-vb.net

ThreadMaster Fanuc
video
Frézovanie závitov
stahuj

Frézovanie otvoru
Technologia CNC
stahuj

absolutna_hodnota_vektora_a_uhol.jpg

uhol ak pozname x,y vektora

Y ak pozname iba X a ALFA

Prepona a X

skalarny sucin uhol dvoch vektorov

Projekt Kvadranty IMG Projekt Kvadranty ZIP