Snake Ultimate
vlastná tvorba
HRA pre XP/W7..
zdrojak-vb.net

ThreadMaster Fanuc
video
Frézovanie závitov
stahuj

Frézovanie otvoru
Technologia CNC
stahuj

absolutna_hodnota_vektora_a_uhol.jpg

uhol ak pozname x,y vektora

Y ak pozname iba X a ALFA

Prepona a X

skalarny sucin uhol dvoch vektorov

Projekt Kvadranty IMG Projekt Kvadranty ZIP

Vyplnenie komboboxu systemovými premennými OBR Vyplnenie komboboxu systemovými premennými ZIP


Priesecnik zdrojak stahuj


spojenie poli struktur stahuj


Rovnobeznost dvoch priamok = (vracia) true/false. STAHUJ


Extrakcia useciek a bodov z fontu , Extract lines and points from system font = STAHUJ


Extrakcia integerov z retazca , Extract integer from string VB.net = STAHUJ


search string between specific char - extrakcia retezcov do pola medzi dvoma znakmi


search string between specific char - extrakcia retezcov do pola medzi dvoma znakmi